Zásady ochrany osobních údajů

Úvod

Společnost Altaterra Kft. respektuje a chrání vaše soukromí. Společnost Altaterra je odpovědná za shromažďování, ukládání a zpracování vašich údajů. Vaše údaje používáme ke zlepšování našich produktů a shromažďování informací, které by nám mohly pomoci zlepšit naše webové stránky. O některé informace vás žádáme přímo, ale jiné informace jsou shromažďovány automaticky. Osobní údaje, které společnosti Altaterra Kft. poskytnete, budou uloženy na serveru v Evropě a budou zpracovány v souladu s místními právními předpisy.

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje, které poskytnete společnosti Altaterra Kft., a údaje shromážděné na našich digitálních platformách budou použity za účelem zlepšení přehledu o spotřebitelích a řízení relevantní komunikace a nabídek ve všech kontaktních bodech, které můžete mít s naší společností. Údaje mohou být rovněž použity pro vývoj produktů.

Kdo má přístup k vašim osobním údajům?

Pouze důvěryhodní zaměstnanci společnosti Altaterra Kft. (nebo naši zpracovatelé údajů) mají přístup k vašim osobním údajům za účelem zpracování vašich údajů v souladu s výše uvedenými účely. Společnost Altaterra Kft. neposkytne vaše osobní údaje, včetně vaší e-mailové adresy, žádné třetí straně. Společnost Altaterra Kft. dále neposkytuje jiným společnostem přístup k vašim registrovaným údajům.

Osobní údaje, které jste poskytli nebo které společnost Altaterra Kft. shromáždila, mohou být sdíleny s jakoukoli třetí stranou, soudem, státním orgánem, regulačním orgánem, úřadem pro vymáhání práva nebo jiným příslušným orgánem, pokud to vyžadují právní nebo regulační požadavky.

Komunikace

Společnost Altaterra Kft. vám bude zasílat marketingová sdělení a nabídky služeb prostřednictvím e-mailu, SMS nebo jiného relevantního kanálu prostřednictvím vámi poskytnutých kontaktních údajů.

Vymazání vašich osobních údajů a odvolání souhlasu

Pokud si již nepřejete dostávat tento druh sdělení, můžete se kdykoli odhlásit pomocí odkazu v e-mailu nebo podle pokynů v SMS.

Máte právo kdykoli požádat o popis údajů, které o vás společnost Altaterra Kft. uchovává, pokud svou žádost zašlete na adresu marketingsupport@altaterra.eu.

Vaše údaje budou také vymazány, pokud nebyly použity po dobu 6 měsíců, pokud byl váš profil neaktivní nebo pokud údaje nelze použít k účelu, který jste při poskytnutí údajů akceptovali.

Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a souhlas s používáním údajů

Společnost Altaterra Kft. může toto prohlášení o ochraně osobních údajů a souhlas s používáním údajů podle svého uvážení čas od času revidovat a aktualizovat. Revidované verze budou zveřejněny na internetu. Společnost Altaterra Kft. vám proto doporučuje, abyste si naše Prohlášení o ochraně osobních údajů pravidelně četli.

Kontaktní údaje

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte prosím společnost Altaterra na e-mailové adrese: marketingsupport@altaterra.eu.

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány v lednu 2018

cs_CZČeština